BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH THẾ GIỚI

Ấn phẩm bao quát tình hình hoạt động, nhân sự và 71 Hội đồng công trình xanh trên thế giới trong đó có Hội đồng công trình xanh Việt Nam và 2 Chi nhánh đối tác tại Trung Quốc và Nhật Bản. 

“Hãy tham gia cùng chúng tôi kiến tạo môi trường xây dựng bền vững cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi.”