VGBC rất vinh dự được trình bày tại Hội nghị Năng lượng Sạch Thế Giới – Việt Nam 2023 (World Clean Energy Conference) với chủ đề “Xây dựng kế hoạch chuyển dịch năng lượng hướng tới Net-Zero”, được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04 vừa qua. Ông Douglas Snyder – Giám đốc điều hành VGBC đã có bài trình bày về Sự giao thoa giữa các Tòa nhà Net Zero Carbon (NZCB) và Lưới điện thông minh chạy bằng năng lượng tái tạo. Chúng tôi mong muốn một tương lai “Không Carbon” chỉ có thể thực hiện được khi có sự kết hợp hiệu quả giữa thiết kế tòa nhà thông minh cùng với năng lượng sạch sẽ sớm thành hiện thực. 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm