Ngày 8/4/2023 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp khởi động hợp tác đến năm 2023 giữa Tiểu ban Tăng trưởng Xanh của EuroCham tại Việt Nam và Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Tham dự cuộc họp có ông Sergio Silva – Phó Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng xanh Eurocham và bà Phạm Ngọc Anh, Điều phối viên Tiểu ban. Về phía VGBC có bà Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành. Trọng tâm chính cuộc họp là trao đổi cơ hội phát triển chính sách và khả năng hợp tác tổ chức sự kiện trong các năm tiếp theo. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật!

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm