Tóm tắt: “Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ” và “Công trình Xanh” là nội dung của phiên họp làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững với Hội đồng Doanh nghiệp vì Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD). Buổi làm việc diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội. VGBC được chỉ định là trưởng nhóm làm việc biên soạn báo cáo Công trình Xanh cho VBCSD. Tại Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Điều hành VGBC đã trình bày trước Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân báo cáo Công trình Xanh và trình báo cáo này cho Phó Thủ tướng. Báo cáo phân tích các rào cản cho phát triển công trình xanh tại Việt Nam đồng thời đưa ra năm đề xuất cho Chính phủ để phát triển và thúc đẩy công trình xanh tại Việt Nam. Trong bối cảnh bùng nổ dân số và đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam, lựa chọn phát triển công trình xanh đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững cho Việt Nam. Để đọc toàn bài, vui lòng nhấn vào đây.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm