Ngày 5/7 vừa qua tại Bộ Xây Dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị và nội dung họp Ban chỉ đạo, tổ công tác sự kiện “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023” với sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan liên quan.
 
Dự kiến, vào ngày 25/9 tại Hà Nội sẽ diễn ra Tọa đàm trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp về công trình xanh và tổ chức tham quan thực địa công trình xanh. Sau đó, các hoạt động chính của Tuần lễ Công trình xanh sẽ được tổ chức vào ngày 28 – 29/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh với 4 phiên Hội thảo chuyên đề và 1 phiên toàn thể.
 
Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam VGBC rất vinh dự được tham gia và đồng tổ chức “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023”. Chúng tôi mong rằng sự kiện này sẽ nâng cao nhận thức và lan tỏa giá trị của công trình xanh tới cộng đồng và xã hội.
 
 
 
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm