New Energy Nexus Vietnam hiện tại đang ươm mầm nhóm đầu tiên với 4 dự án khởi nghiệp về năng lượng sạch trong chương trình Vietnam Incubation Program.

 

Chương trình cung cấp những dịch vụ hỗ trợ mô hình kinh doanh chuyên sâu cho 4 dự án startups tiên phong trong lĩnh vực năng lượng. Với 3 buổi bootcamp tập huấn chuyên sâu và hơn 600 giờ làm việc trực tiếp với các chuyên gia và cố vấn giàu kinh nghiệm tại New Energy Nexus trong suốt 4 tháng, các dự án khởi nghiệp đã phác thảo nên kế hoạch kinh doanh, thiết kế sản phẩm, dịch vụ và phát triển một mô hình kinh doanh khả thi và có tiềm năng tăng trưởng.

 

Sau 4 tháng ươm mầm, New Energy Nexus Vietnam tổ chức “ENERGY INNOVATION DEMO DAY” vào ngày 27 tháng 03 năm 2020. Xin lưu ý đây là một buổi Demo Online.

 

Thông tin chi tiết về DEMO DAY tại đây: https://bom.to/zufHv8

Thông tin chi tiết về chương trình Vietnam Incubation Program: 

https://www.newenergynexus.com/region/vietnam/

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm