Seminar: Green Homes – Giải pháp bền vững cho Nhà ở đơn lẻ

Liên hệ

Mr. Đặng Thành Long

Vietnam Green Building Council – CEO

Email: [email protected]

ĐT: 0868.166.526

Thông tin chung

Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 29/09/2018

Địa điểm: Nhà khách VP Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chương trình Hội thảo

Đăng ký

08:00 – 08:30

Đăng ký

Giới thiệu về Chứng nhận LOTUS Homes

08:30 – 10:00

Giới thiệu về Chứng nhận LOTUS Homes

– Lợi ích của ngôi nhà xanh và chứng nhận CTX
Quy trình và chi phí đánh giá – cấp chứng nhận
Giải pháp về năng lượng
Sức khỏe và tiện nghi
Lựa chọn vật liệu và thiết bị
Tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường
Một số ví dụ

Diễn giả: Đại diện VGBC

Tiệc trà

10:00 – 10:20

Tiệc trà giữa giờ

Ứng dụng công nghệ mới cho ngôi nhà xanh

10:20 – 10:40

Ứng dụng công nghệ mới cho ngôi nhà xanh

Diễn giả: Đại diện Samsung

Ứng dụng năng lượng mặt trời cho ngôi nhà xanh

10:40 – 11:00

Ứng dụng năng lượng mặt trời cho ngôi nhà xanh

Diễn giả: Đại diện SolarBK

Thảo luận

11:00 – 11:30

Thảo luận

Đơn vị tổ chức

Địa điểm

NHÀ KHÁCH VP QUỐC HỘI

165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh