Renewables Asset Management Vietnam (RAMV) là sự kiện đầu tiên và duy nhất nhằm lan toả thành công từ những dự án quản lý tài nguyên năng lượng tái tạo tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Với mục tiêu khai thác triệt để nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo đạt 4.5 GW hiện có, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong làn sóng năng lượng tái tạo đang bùng nổ tạo Đông Nam Á, RAMV thực hiện chương trình hội thảo mang tính tương tác cao trong thời lượng 2 ngày, với nội dung chính tập trung vào lĩnh vực khai thác và quản lý quang năng và phong năng, công tác kỹ thuật và quản lý nguồn vốn đầu tư.

Sự kiện có sự tham gia của gần 500 tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư, đơn vị quản lý, đơn vị cung cấp giải pháp và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Thông tin chi tiết về sự kiện tại website: https://www.vietnam.renewables-asset.com/

 

Đơn vị tổ chức:

 

 

Đối tác truyền thông

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm