NEWTECONS tiếp tục tham gia chương trình Hội viên VGBC 2020-2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NEWTECONS đã gia hạn chương trình Hội viên VGBC, tiếp tục ủng hộ VGBC trong các hoạt động truyền thông, đào tạo, thúc đẩy phong trào xây dựng công trình xanh tại Việt Nam.

 

NEWTECONS là một hội viên lâu năm của VGBC. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án xây dựng theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó nhiều dự án áp dụng các chương trình chứng nhận công trình xanh, như: tháp văn phòng trong khu phức hợp OneHub Saigon, Nhà máy BM Windows …  

 

Website công ty: https://newtecons.vn/