Trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng ASEAN-Đức (AGEP) – dự án do Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), thay mặt Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ) phối hợp thực hiện, ACE đã tổng hợp kết quả nghiên cứu và công bố Báo cáo về các Quy chuẩn công trình xanh và Hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình tại khu vực Đông Nam Á: Hướng tới xây dựng bộ tiêu chí công trình xanh ASEAN (Mapping of Green Building Codes and Building Energy Efficiency in ASEAN: Towards Guidelines on ASEAN Green Building Codes). Nghiên cứu được thực hiện cùng Diễn đàn tiết kiệm và bảo tồn năng lượng Đông Nam Á (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Network  – EE&C-SSN) và được hỗ trợ bởi GreenA Consultants, Singapore.

Báo cáo đưa ra thống kê chi tiết và đánh giá khái quát về tình hình thực hiện các quy chuẩn công trình xanh của ngành xây dựng khu vực Đông Nam Á. Do khác nhau về điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, các quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện công trình xanh theo các hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện, cũng như tích hợp vào nội dung các quy chuẩn quốc gia. Brunei và Thái Lan bắt buộc thực hiện công trình xanh đối với công trình thuộc sở hữu của nhà nước. Singapore quy định các công trình xây mới và dự án cải tạo công trình đang vận hành có GFA từ 2000 m2 trở lên cần đạt được một số chỉ tiêu tối thiểu về môi trường.

Một số quốc gia Đông Nam Á khác áp dụng công trình xanh theo đặc thù khu vực hoặc địa phương. Ví dụ, Indonesia bắt buộc áp dụng công trình xanh đối với công trình quy mô lớn: công trình từ 10000 m2 tới 50000 m2 tại Jakarta; công trình quy mô lớn tại Bandung. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á hiện đang thực hiện công trình xanh một các tự nguyện hoặc đang trong giai đoạn phát triển các quy chuẩn.

Tải về bản báo cáo: Report on Mapping Green Building Codes in ASEAN, 2018

(Nguồn bài viết: http://agep.aseanenergy.org/report-on-mapping-of-green-building-codes-and-building-energy-efficiency-in-asean-towards-guidelines-on-asean-green-building-codes/)

 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm