Hôm nay, đã diễn ra buổi lễ khai mạc sự kiệnXưởng thiết kế mùa hè Xanh 2023 với chủ đề: Thiết kế kiến trúc phát thải carbon thấp tại Đại học Việt Đức, tỉnh Bình Dương.
 
Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2023 được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi mang tính trải nghiệm thiết kế cho sinh viên ngành kiến trúc và kiến trúc sư trẻ thông qua một Xưởng Thiết Kế vào mùa hè. Đồng thời mang đến cơ hội cho tất cả những người tham gia khám phá tương lai của một mô hình thiết kế mới, mang tính triết lý giáo dục, định hướng thiết kế sáng tạo, vận dụng các giải pháp thông minh và bền vững, cùng hợp tác giải quyết trong môi trường xưởng thiết kế.
 
Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam VGBC rất vinh dự được đồng hành và cố vấn chuyên môn cho sự kiện Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2023 lần này.
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm