THÔNG BÁO LỊCH SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO VGBC 2023

Sau sự thành công của các hoạt động trong năm 2022, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) xin thông báo kế hoạch thực hiện chuỗi sự kiện định kỳ hàng tháng trong năm 2023.
Chúng tôi mong rằng các sự kiện sẽ là cơ hội để kết nối, lan tỏa giá trị cũng như cập nhật thêm những thông tin kiến thức về Công trình xanh từ mỗi thành viên trong mạng lưới VGBC và những người tham gia sự kiện.
VGBC sẽ thông báo các thông tin về từng chương trình, buổi đào tạo và link đăng ký tham dự trước mỗi sự kiện. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề nào trong chuỗi sự kiện 2023 của VGBC, vui lòng thực hiện khảo sát dưới đây:
https://forms.gle/CMy1s1ntZGcxyksQ9

Rất mong đón nhận sự quan tâm và đăng ký tham dự.
Trân trọng cảm ơn!

————————————–

VGBC TRAINING AND EVENTS CALENDAR 2023 ANNOUNCEMENT

After the success of the activities in 2022, the Vietnam Green Building Council (VGBC) would like to announce the plan to implement a series of monthly events in 2023.
We hope that the events will be an opportunity to connect, spread values as well as update more knowledge about Green Building from each member of VGBC network and participants.
VGBC will announce information about each program, training session and registration link before each event. If you are interested in any topic in VGBC’s 2023 series of events, please take the survey below:
https://forms.gle/CMy1s1ntZGcxyksQ9

We look forward to receiving your interest and registration to attend.
Sincerely,

 

 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm