LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) là hệ thống đánh giá – chứng nhận công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển.

Năm 2019, Chứng nhận LEED tại Việt Nam có 19 dự án đăng ký mới và 16 dự án được cấp chứng nhận. Số lượng dự án LEED tại Việt Nam qua các năm được thể hiện trong biểu đồ sau:

 

 

Tính đến 2019, có 70 dự án tại Việt Nam đã đạt Chứng nhận LEED. Tỷ lệ dự án phân bố theo loại hình công trình cụ thể như sau:

 

(Nguồn: USGBC, GBIG)

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm