Tiện nghi nhiệt trong Công trình xanh

Giới thiệu

Tiện nghi nhiệt đánh giá mức độ hài lòng của cơ thể con người đối với môi trường nhiệt xung quanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt và nên sử dụng phương pháp nào để đánh giá điều kiện tiện nghi nhiệt trong công trình (cho cả công trình có hệ thống điều hòa không khí và công trình tận dụng thông gió tự nhiên). Buổi chia sẻ sẽ đi sâu vào vấn đề nêu trên và đồng thời nêu lên sự khác nhau giữa các phương pháp đánh giá tiện nghi nhiệt của Mỹ, Châu Âu và so sánh với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.