Online Series Phần 1: Giới thiệu về Công trình xanh

 

Một số nội dung thảo luận:

 

  • Tác động của hoạt động xây dựng lên môi trường và sức khỏe con người
  • Khái niệm về Công trình xanh
  • Các chương trình đánh giá, chứng nhận Công trình xanh
  • Các khía cạnh chính làm nên công trình xanh
  • Quá trình thiết kế tích hợp
  • Lợi ích và chi phí khi làm Công trình xanh
  • Ví dụ, thảo luận và Hỏi đáp