VGBC is hiring!

 

VGBC cần tuyển các vị trí sau:

 

 • Địa điểm: Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh

 • Thư ứng tuyển vui lòng gửi tới: long.dang@vgbc.vn

 • Thời hạn ứng tuyển: 15/2/2019

 

1. Thực tập sinh Phát triển Công trình xanh

 • Là đầu mối liên lạc của Chương trình Chứng nhận Công trình xanh LOTUS;
 • Thực hiện các nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về thiết kế, xây dựng và vận hành công trình theo tiêu chuẩn Công trình xanh LOTUS;
 • Nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm thực hiện công trình xanh thông qua trao đổi thư tín hoặc gặp gỡ trực tiếp với các Đội Dự án;
 • Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các Dự án LOTUS, tham gia quy trình đánh giá – cấp chứng nhận cho Dự án LOTUS;
 • Thực hiện khảo sát thực địa theo yêu cầu của LOTUS;
 • Thực hiện công tác chuyên môn của tổ chức.

 

2. Thực tập sinh Truyền thông – Marketing

 • Xây dựng, phát triển nội dung truyền thông – marketing về công trình xanh;
 • Phát triển các kênh truyền thông xã hội và ấn phẩm truyền thông;
 • Thực hiện công tác quan hệ công chúng, xây dựng quan hệ với giới báo chí;
 • Tìm kiếm cơ hội hợp tác truyền thông cho các chương trình của VGBC;
 • Hỗ trợ phát triển nội dung truyền thông đa phương tiện và cơ sở dữ liệu trực tuyến;
 • Phát triển các chiến lược truyền thông –  marketing mới cho VGBC; 

 

Chế độ lương thưởng: Ứng viên vui lòng ghi rõ mức đãi ngộ mong muốn trong thư ứng tuyển.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm