Vai trò của lớp vỏ công trình trong Công trình xanh

 

 

Giới thiệu

Tối ưu thiết kế lớp vỏ công trình không chỉ mang lại hiệu quả về khía cạnh tiết kiệm năng lượng, mà còn giúp tăng sự tiện nghi bên trong công trình, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Một số nội dung của buổi Webinar:

  • các yếu tố tác động lên lớp vỏ công trình
  • một số xu hướng thiết kế hiện nay
  • vai trò của lớp vỏ công trình trong các công trình xanh đạt chứng nhận LOTUS, LEED,…
  • Q&A