Hôm nay, 12/12/2018, Hội đồng Công trình xanh Thế giới (WorldGBC) đã công bố bản báo cáo thường niên năm 2017-2018.

Bản báo cáo với nhan đề “Building a Better Future” đã tóm lược những thành tựu chính của phong trào công trình xanh trên toàn thế giới trong năm qua.

Một số điểm nổi bật bao gồm: 

  • WorldGBC kết nạp 2 thành viên mới: Hội đồng Công trình xanh Iceland và Hội đồng Công trình xanh Trung Quốc. WorldGBC đã hỗ trợ cho sự phát triển của 5 Hội đồng và hiện tại 38 trong tổng số 68 Hội đồng đã đạt mức Established Membership
  • Phong trào công trình xanh đã tiếp cận tới 40% dân số thế giới. Các Hội đồng công trình xanh toàn thế giới có tổng số 36,884 Hội viên và gần 890 nhân viên.
  • Tính đến nay, các Hội đồng CTX trên toàn thế giới đã đánh giá – cấp chứng nhận cho tổng số 2.65 tỉ m2 diện tích sàn công trình. 
  • Tuần lễ Công trình xanh Thế giới lần thứ 9 đã tiếp cận tới khoảng 155 triệu người thông qua báo chí và mạng xã hội trong chiến dịch “Home Green Home”. Với tổng số 53 Hội đồng Công trình xanh tham dự chiến dịch, Home Green Home là chiến dịch lớn nhất của WorldGBC tính đến nay!
  • 45 Hội đồng Công trình xanh đã tham gia thực hiện báo cáo về xu hướng công trình xanh năm 2018 – World Green Building Trends Report 2018 do Dodge Data & Analytics triển khai. Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu xây dựng xanh vẫn tiếp tục tăng lên trong 3 năm tới đây.
  • 42 đơn vị ký kết “Net Zero Carbon Buildings Commitment” cam kết đến năm 2050 sẽ cắt giảm được lượng phát thải trong công trình xây dựng tương đương với 221 triệu tấn CO2e – đồng nghĩa với loại bỏ được 47.3 triệu chiếc ô tô đang hoạt động trên đường.
  • Với sự hỗ trợ của các Hội đồng, 35 quốc gia đã ban hành và điều chỉnh chính sách về công trình xanh tại cấp Thành phố, Khu vực và Nhà nước.

 

Tải về WorldGBC Annual Report 2017/18 TẠI ĐÂY 

 

 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm