Chương trình đào tạo LOTUS dành cho nhà thầu (LOTUS For Contractors Training) là sự kiện thường niên do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức với trọng tâm:


– Tổng quan về chứng chỉ LOTUS

– LOTUS New V3 dành cho nhà thầu
– Trách nhiệm của nhà thầu
– Hướng dẫn nhà thầu triển khai dự án LOTUS

Chương trình đào tạo LOTUS For Contractors sẽ diễn ra vào 09:00 – 11:30 Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023, thông qua Zoom Online.
 
Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/Lrksy2BfeiC6SxJ79
 
Nếu có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hotline +84 97 450 83 50.
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm