Ngày 12/07 vừa qua tại văn phòng Bộ Xây Dựng, đã diễn ra buổi gặp mặt và làm việc giữa Bộ Xây Dựng Việt Nam và VGBC cùng với EuroCham, chương trình là một phần của quan hệ đối tác giữa VGBC và Tiểu ban Phát triển Xanh của EuroCham. Chúng tôi đã thảo luận về khả năng hợp tác trong khuôn khổ nghiên cứu và phát triển chính sách cho các Tòa nhà Net Zero Carbon, đề cập đến Nâng cao năng lực và Hiệu quả năng lượng. Đây là một trong những nhu cầu tối quan trọng và tất cả các bên cam đã kết nhằm tạo ra các tác động tích cực. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhậtt!

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm