Giải thưởng FuturArc 2017 dành cho các kiến trúc sư và sinh viên thực sự quan tâm đến môi trường, khuyến khích họ tưởng tượng và tạo ra những ý tưởng cho một tương lai bền vững.

 


Đăng ký để tham gia ngay!
 

 

Thiết kế một công trình dân cư HOẶC thương mại ở một địa điểm trong một thành phố châu Á  tùy bạn chọn.Mỗi bài dự thi sẽ tạo nên một tình huống sao cho một công trình độc lập có thể kết nối với, và khôi phục lại, các hệ thống mà nó được đặt vào.

 

Cuộc thi này không chỉ đòi hỏi bạn phải giới thiệu những ý tưởng thiết kế của bạn mà còn là cơ hội để bạn thắng các giải thưởng tiền mặt.

Tham khảo www.futurarcprize.com