Khoá đào tạo: GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN LEED

Liên hệ

Đặng Thành Long

VGBC Executive Director

Email: [email protected]

Mobile: 0966.695.418

Thông tin chung

Địa điểm: Q1 - TP Hồ Chí Minh
Thời gian: 20/04/2019
Địa điểm: Hội trường Macro - Lầu 1, Khách sạn Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, TP HCM

Chương trình Đào tạo

Giới thiệu về USGBC, GBCI và Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh LEED
Hệ thống đánh giá, phân loại chứng nhận, quy tắc áp dụng và những yêu cầu tối thiểu (MPR)
Quy trình và chi phí thực hiện Chứng nhận LEED
Các hạng mục của LEED BD+C v4v4
  • Tổng quan
  • Cơ cấu tính điểm chứng nhận
  • Các bộ môn liên quan
Cập nhật thị trường CTX tại Việt Nam
  • Dự án LEED tại Việt Nam
  • Chi phí và lợi ích
  • Thông tin thị trường công trình xanh
Kiểm tra (30’)
Hỏi đáp

Đơn vị tổ chức

Chuyên gia Đào tạo

Mr. Lê Lương Vàng

Chuyên gia Công trình xanh

LEED AP BD+C; LOTUS AP;

Royal HaskoningDHV –  Quản lý Dự án & Chuyên gia Tư vấn Công trình xanh

Email: [email protected]

Venue Details