Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Hội đồng Công trình xanh Việt Nam 
Email: Education@vgbc.org.vn 
Điện thoại: (+84) 4 3629 1107