Ngày 23 và 24/05 vừa qua, VGBC đã tổ chức thành công Khoá Đào tạo về Công trình Xanh tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia của gần 40 chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư và người hành nghề xây dựng tại Đà Nẵng.

Khoá đào tạo đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về công trình xanh và Hệ thống Chứng nhận LOTUS. Ngoài ra, những câu hỏi về định hướng phát triển công trình xanh tại Đà Nẵng cũng đã được thảo luận và đóng góp ý tưởng rất sôi nổi.

Nhằm thực hiện Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh tiến độ những dự án bền vững và dành rất nhiều sự quan tâm tới xây dựng công trình xanh. VGBC hy vọng khoá đào tạo vừa qua sẽ là bước khởi đầu để thị trường xây dựng thành phố Đà Nẵng có cái nhìn toàn diện và chuyên sâu hơn về những lợi ích của công trình xanh đối với con người, môi trường và xã hội.

VGBC xin chân thành cảm ơn Công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam và BASF Việt Nam đã tài trợ cho sự kiện này.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm