Hội nghị Mạng lưới WorldGBC Châu Á – Thái Bình Dương 2016 được tổ chức tại Mumbai đã tập trung vào hai vấn đề trọng tâm bao gồm Tác động, Ảnh hưởng & Lãnh đạo và Xây dựng năng lực. Các đại biểu tham dự đã nhấn mạnh vai trò của các Hội đồng Công trình xanh trong việc phát triển hình ảnh, tiềm năng và kết quả đạt được ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và thực hiện các cam kết toàn cầu. Bên cạnh đó, các Hội đồng Công trình Xanh cũng đề xuất có thêm nhiều chương trình trao đổi và hoạt động phát triển năng lực chuyên môn. Hội nghị đã tiến hành thảo luận về các điển cứu kinh doanh, và nhận định rằng  chiến dịch Better Places for People (Không gian sống tốt hơn cho mọi người) có giá trị to lớn trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh của WorldGBC cũng như các Hội đồng Công trình Xanh nước sở tại.

Hội nghị Mạng lưới WorldGBC Châu Á – Thái Bình Dương 2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia sẽ tập trung đưa ra tầm nhìn chiến lược nhằm gắn kết các mục tiêu của Mạng lưới với các giải pháp chiến lược toàn cầu của WorldGBC cũng như những cam kết với COP21 và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Hội nghị cũng hướng đến nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua các dự án và sáng kiến mới.

  • Thời gian: 10-11/4/2017
  • Địa điểm: Phòng họp, Tầng 6, PAM Centre, Jalan Tandok Bangsar, Kuala Lumpur

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm