Giới thiệu bộ công cụ mới LOTUS Interiors

VGBC – Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam vẫn luôn hoạt động với mục tiêu chính là không ngừng phát triển và khám phá những giải pháp mới cho quá trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam. Trong thời gian tới đây, Xavier Leulliette – Quản lý Kỹ thuật của VGBC sẽ cùng làm việc với những đối tác quan trọng trên thị trường để phát triển một bộ công cụ mới phục vụ cho hoạt động đánh giá công trình xanh mang tên LOTUS Interiors. LOTUS Interiors sẽ được thiết kế để nhằm tập trung đánh giá các dự án nội thất thương mại. Bộ công cụ mới này sẽ bổ sung vào bộ công cụ đánh giá công trình xanh chung của LOTUS bao gồm LOTUS Phi nhà ở, LOTUS Nhà ở và LOTUS Công trình trong quá trình hoạt động.

Mục tiêu của LOTUS Interiors là để đánh giá các chỉ tiêu bền vững cho các dự án nội thất. Công cụ này được coi như là một sự tiếp nối tự nhiên từ công cụ LOTUS Phi nhà ở, nhưng ở đây tập trung hơn vào khía cạnh nội thất nhằm mang tới hiệu quả hoạt động bền vững tốt hơn cho không gian.

Do đó, bộ công cụ này được xây dựng cho người sử dụng và chủ công trình có thể theo đuổi các chỉ tiêu và được công nhận với hiệu quả môi trường họ mang lại. Đồng thời, khía cạnh Sức khỏe và Tiện nghi cũng sẽ được chú trọng hơn trong bộ công cụ mới này nhằm nâng cao điều kiện sống, sức khỏe và hiệu quả làm việc cho người sử dụng công trình.

Bộ công cụ LOTUS Interiors trước khi ra mắt với người dùng sẽ phải vượt qua chuỗi những thử thách như số lượng lớn các dự án được phân loại là dự án nội thất thương mại; các quá trình xây dựng khác nhau và cách để công nhận những dự án nội thất trong những công trình xanh đã được công nhận.

 

Xin ý kiến tư vấn cho nội dung của LOTUS Interiors

Vào ngày 15 tháng 07 vừa qua, VGBC đã cho ra mắt tài liệu công bố và xin ý kiến cho LOTUS Interiors. Tài liệu này sẽ giúp cá nhân và đơn vị có thể đánh giá sơ bộ và đề xuất các ý kiến đóng góp để giải quyết những thử thách LOTUS Interiors có thể sẽ gặp phải. Những điểm thảo luận chính bao gồm cách để bộ công cụ có thể đáp ứng được một phạm vi rộng những dự án nội thất về cả công năng lẫn quy mô, đồng thời về việc bộ công cụ nên bổ sung thêm “đánh giá nhanh” cho các dự án nhỏ và đơn giản; đồng thời đây cũng là cơ hội để góp ý về các chỉ tiêu sơ bộ cho bộ công cụ.

VGBC hiện có mong muốn thu thập những đóng góp từ các thành viên, đơn vị trong ngành và người sử dụng tiềm năng cho bộ công cụ LOTUS Interiors. Tài liệu công bố và xin ý kiến cho LOTUS Interiors có thể được tải về tại đây. Hạn cuối để gửi đóng góp cho LOTUS Interiors là ngày 31/07/2015. Đồng thời hiện tại VGBC cũng đang kêu gọi những đơn vị có quan tâm tham gia vào nhóm Tư vấn Kỹ thuật (TAG) và dự án công trình mẫu tiềm năng cho quá trình phát triển của LOTUS Interiors.

Mọi thắc mắc và quan tâm về LOTUS Interiors có thể được gửi tới ông Xavier Leulliette – Quản lý Kĩ thuật – VGBC qua email [email protected]