NGÀY CÔNG TRÌNH XANH TRƯỜNG XÂY DỰNG LẦN THỨ 4
4th NUCE GREEN BUILDING DAY

Trường Đại học Xây dựng – National University of Civil Engineering (NUCE)
Khoa Kiến Trúc, Khoa Cơ Điện, Khoa Vật Liệu, Khoa Xây Dựng – Faculty of Architecture, Mechanical and Electrical, Material, Civil Engineering.
Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam – Vietnam Green Building Council (VGBC)
Công ty Saint-Gobain Việt Nam – Saint-Gobain Vietnam Ltd.

 

Thứ 6 ngày 05 tháng 05 năm 2017 – Friday, May 05, 2017
Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng – National University of Civil Engineering (NUCE)

 

07:30 – 08:00

Đăng ký
Registration

08:00 – 08:10

Giới thiệu khách mời và thành phần tham gia, phát biểu chào mừng của đại diện trường Xây Dựng
Introduction to guests and participants. Opening speech from NUCE Representative

08:10 – 08:30

Giới thiệu về Công trình Xanh – Đại diện VGBC
Introduction to Green Building – Representative from VGBC

08:30 – 08:50

Thiết kế Công trình Xanh – chia sẻ kinh nghiệm của Kiến trúc sư
Green Building Design – Sharing experiences

08:50 – 09:10

Giới thiệu về các công trình xanh điển hình
Case studies on green building project.

09:10 – 09:30

Nghỉ giải lao / Tea break

09:30 – 10:00

Đóng góp của Vật liệu xây dựng Gyproc vào Công trình Xanh (đại diện Saint-Gobain Việt Nam)
Contribution of Gyproc Construction Materials to Green Building (Saint-Gobain Vietnam Representative)

10:00 – 10:40

Hỏi đáp / Q & A

10:40 – 11:00

Giao đề bài và hướng dẫn bài tập buổi chiều.
Introduction to group project and guidance

11:00 – 12:00

Nghỉ trưa / Lunch break

12:00 – 15:00

Sinh viên thực hành thiết kế công trình xanh
Student Group Project on Green Building Design

15:00 – 18:00

Thuyết trình phương án thiết kế. Giám khảo chấm bài và trao giải thưởng.
Presentation of each group. Evaluate the projects by judge members & winners award ceremony