Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam và Green Drinks đã cùng nhau vui mừng chào đón Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới “World Green Building Week”.

Chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân hoặc các công ty có hứng thú trình bày về đề tài “Ủng hộ Thay đổi Tích cực” “Powering Positive Change” – chủ đề chung trên toàn thế giới cho Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới. Vui lòng gửi email đến [email protected]n nếu bạn quan tâm.
Đây là cơ hội để cộng đồng công trình xanh cùng tham gia và ủng hộ cho tính bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới bắt đầu vào năm 2009 nhằm tạo một đối thoại kết nối hơn, tương tác nhiều hơn, và rộng mở công cộng hơn xoay quanh vai trò của các tòa nhà công trình trong việc tạo nên một tương lai bền vững cho tất cả chúng ta.
Đây là cơ hội lớn nhất và tốt nhất hàng năm để cho chúng ta làm nổi bật phong trào toàn cầu và sứ mạng chung – nhằm tạo nên những môi trường xây dựng bền vững.

Bằng cách làm việc cùng nhau trong cùng một tuần ở khắp nơi trên thế giới, thông điệp của chúng ra sẽ lớn hơn, thể hiện sự đa dạng toàn cầu trong các hoạt động và tạo nên hứng thú nơi mọi người cảm nhận phần của mình trong cộng đồng toàn cầu đang phát triển.

Các bạn có thể đọc thêm thông tin về Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới tại:http://www.worldgreenbuildingweek.org/

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm