Mạn đàm: Thiết kế Công trình xanh ở Pháp so với Việt Nam

Giới thiệu:

Cuối năm 2009, công trình nhà máy Colgate – Palmolive (được thiết kế bởi công ty HaskoningDHV Vietnam) là dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận công trình xanh LEED do hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp. Đến năm 2010, hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) chính thức giới thiệu công cụ đánh giá công trình xanh LOTUS, đánh dấu sự khởi đầu và làm tiền đề cho việc phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Cho đến nay, sau hơn 10 năm, sự phát triển công trình xanh tại Việt Nam đã có những đạt được những thành quả nhất định, ví dụ như đã có hơn 34 dự án đạt đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS và 93 dự án đạt công trình xanh LEED, nhà nước ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng hiệu quả năng lượng (QCVN 09), bước đầu có công trình vốn nhà nước đạt chứng nhận công trình xanh (tòa nhà Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán – LOTUS Bạc) v.v.

Tuy nhiên so với sự phát triển công trình xanh trên thế giới, công trình xanh tại Việt Nam còn khá non trẻ và cũng chưa thực sự có những công trình mang tính biểu tượng về bền vững ví dụ như net zero energy hay energy positive building.

Để hiểu rõ hơn về điều này, anh Nguyễn Hoàng Bách, giám đốc công ty EDIVI tại Pháp và KS. Lê Lương Vàng, chuyên gia công trình xanh của Royal HaskoningDHVsẽ chia sẻ về sự phát triển công trình xanh tại Pháp, qua đó sẽ cùng nhau trao đổi và so sánh với sự phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Buổi webinar sẽ trao đổi các nội dung chính như: sơ lược hình phát triển công trình xanh tại Pháp và Việt Nam, luật “RT”, hệ thống đánh giá công trình xanh HQE, sự khác nhau trong thiết kế công trình xanh tại Pháp và Việt Nam, công trình tòa tháp Elithis, một công trình zero energy / energy positive building.

Sự kiện diễn ra ngày 03/03/2021 và được tài trợ bởi Saint-Gobain Việt Nam.