VGBC webinar: Các nhóm Vật liệu trong Công trình thiết kế bền vững

Ngày: Thứ Bảy, 10/4/2021

Thời gian: 10:00 – 11:00 am

Sự kiện được tài trợ bởi Saint-Gobain Việt Nam

Giới thiệu

Buổi online training sẽ cung cấp kiến thức tổng quát giúp mọi người hiểu rõ hơn về các nhóm vật liệu và ý nghĩa của chúng trong công trình xanh, một số ví dụ về chứng chỉ cho “vật liệu xanh” và sự ảnh hưởng của toàn bộ vật liệu xây dựng nên công trình trong suốt vòng đời sử dụng công trình. Bao gồm các nội dung chính dưới đây:

 

1. Nhóm vật liệu và ý nghĩa trong công trình xanh:

  • Vật liệu sinh thái (Ecological Green Building Material)
  • Vật liệu hiệu suất cao (High-performance Green Building Material)
  • Vật liệu tái chế (Recycling Green Building Material)
  • Vật liệu thân thiện với sức khỏe (Healthy green building materials)

 

2. Một số ví dụ về chứng chỉ “Vật liệu xanh”

 

3. Đánh giá vòng đời (LCA) là gì?