Khoá Đào tạo: Giới thiệu về Công trình xanh (LEED & LOTUS)

Liên hệ

Đặng Thành Long

Giám đốc Điều hành VGBC

Email: [email protected]

Mobile: (+84) 966 695 418

Thông tin

Thời gian tổ chức:

05/05/2018; 8:30 – 16:30 (bao gồm ăn trưa)

Chương trình Đào tạo

Đơn vị tổ chức

Tài trợ

Địa điểm

Hội trường Columbus

Lầu 4, Khách sạn Đại Nam
79 Trần Hưng Đạo
Quận 1, TP Hồ Chí Minh