Nhà máy Phụ trợ TNG Sông Công trở thành dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS

 

Ngày 20/4/2020, Hội đồng Công trình xanh VGBC đã hoàn thành việc đánh giá dự án Nhà máy Phụ trợ TNG Sông Công. Dự án đạt mức chứng nhận LOTUS Bạc (LOTUS Silver). Đây là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên, là một nỗ lực rất đáng ghi nhận trong việc cải thiện môi trường làm việc cho công nhân của nhà máy, đồng thời góp phần vào chiến lược phát triển bền vững, thân thiện với môi trường của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – chủ đầu tư dự án.

GreenViet đã tư vấn xanh cho dự án này.

Sau đây là một số đặc điểm, giải pháp xanh của dự án: