Trong 2 ngày 26-27/04 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Khách sạn Việt Nam lần thứ 6. Giám đốc điều hành VGBC – ông Douglas Snyder, và thành viên hội đồng quản trị, ông Vũ Linh Quang – ARDOR Architects, đã tham gia vào hội thảo liên quan chủ đề Tài chính xanh, “Eye on ESG: nỗ lực tập thể của các nhà lập pháp, nhà đầu tư, chủ sở hữu, nhà điều hành, chuyên gia bên thứ ba và khách mời.” Ông Douglas Snyder đã đưa ra một bản tóm tắt về các xu hướng, tiêu chuẩn và hệ thống báo cáo toàn cầu về ESG có thể áp dụng cho các khách sạn. Về phía Ông Vũ Linh Quang, ông chia sẻ quan điểm về hệ thống công trình xanh đang hoạt động tại Việt Nam. Tài chính sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy chính cho sự bền vững trong lĩnh vực bất động sản và bạn sẽ được nghe nhiều hơn về cách VGBC sẽ tham gia vào ESG trong tương lai gần.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm