Sau khi công bố các hệ thống chứng nhận LOTUS mới trong năm 2017, VGBC sẽ tập trung vào việc cập nhật LOTUS NR và LOTUS MFR với mục tiêu phát hành phiên bản LOTUS NR V2.1 và LOTUS MFR V1 trong nửa đầu năm 2018.

Bản cập nhật sẽ giữ nguyên cấu trúc của hệ thống hiện tại (các hạng mục, khoản, điểm số và quy trình đánh giá – cấp chứng nhận), thực hiện sửa chữa, cải thiện nội dung các khoản mục, trong đó bao gồm:

  • Sửa chữa những sai sót hiện có (ví dụ: công thức tính số lượng chỗ ngồi yêu cầu đối với xe buýt);
  • Giải thích yêu cầu rõ ràng hơn (ví dụ: đưa ra mô tả chi tiết hơn về các loại mái xanh khác nhau);
  • Mở rộng phạm vi áp dụng (ví dụ: dự án có thể lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS (high-volume low-speed fan) để đáp ứng yêu cầu tại khoản H-6 Tiện nghi nhiệt);
  • Điều chỉnh các yêu cầu (ví dụ: giảm yêu cầu đối với tỉ lệ mái xanh xuống mức 20% (1 điểm) và 40% (2 điểm);
  • Cập nhật yêu cầu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới (ví dụ: tại khoản CY-3 Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng, dự án cần đáp ứng yêu cầu tại QCVN 10:2014/BXD, thay thế cho QCXDVN 01:2002)

Cả hai hệ thống chứng nhận LOTUS NR V2.0 và LOTUS MFR (Bản thử nghiệm) đều được công bố năm 2015 và đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp.

VGBC luôn sẵn sàng tiếp nhận phản hồi hữu ích từ phía các đối tác và người sử dụng Hệ thống chứng nhận LOTUS. Mọi nhận xét, góp ý cho việc phát triển LOTUS NR và LOTUS MFR xin gửi về hòm thư [email protected]. Sự đóng góp của quý vị sẽ được VGBC ghi nhận khi công bố bản cập nhật, bổ sung.

 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm