Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) trân trọng thông báo: Bản thảo LOTUS v3 – Công trình xây mới (LOTUS NC) đã chính thức được phát hành.

LOTUS NC được phát triển để đánh giá tất cả các loại hình công trình xây mới và dự án cải tạo quy mô lớn, ngoại trừ nhà ở riêng lẻ và công trình có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 2,500 m2.

LOTUS NC là sự kết hợp của LOTUS NR V2.0 và LOTUS MFR Pilot, nhằm mục đích chỉnh sửa, cập nhật và cải thiện các tiêu chí của Hệ thống Chứng nhận LOTUS theo một số định hướng sau:

  • Cập nhật theo yêu cầu tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành (VD: đáp ứng yêu cầu của QCVN 09:2017/BXD – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả)
  • Cập nhật những yêu cầu của LOTUS (VD: Khoản Eco-4 Mái xanh: yêu cầu về diện tích mái xanh giảm xuống mức 20% (cộng 1 điểm) và 40% (cộng 2 điểm))
  • Mở rộng phạm vi áp dụng (VD: quạt trần công nghiệp HVLS có thể được áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu tại khoản H-7 Tiện nghi nhiệt)
  • Đính chính, cập nhật một số điểm chưa chính xác (VD: cập nhật Hình H.2 và Bảng H.4 tại Khoản H-6 Tầm nhìn ra bên ngoài)
  • Giải thích rõ ràng, cụ thể hơn đối với các yêu cầu tại từng khoản mục (VD: mô tả cụ thể hơn về các loại mái xanh, tầm nhìn chất lượng tốt, quy trình nghiệm thu – vận hành – chạy thử, v.v.)

Tải về Hướng dẫn kỹ thuật (Technical Manual) và Thông tin ổng quan (Summary of changes) của  LOTUS NC tại website: https://vgbc.vn/tai-lieu/

VGBC rất mong nhận được góp ý từ các chuyên gia trong ngành nhằm hoàn thiện LOTUS NC V1. Những phản hồi của quý vị chính là nguồn tham khảo rất quý báu để VGBC tiếp tục phát triển và hoàn thiện LOTUS – Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh đầu tiên dành riêng cho thị trường Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ:

  1. Mr. Douglas Snyder, CEO of VGBC: [email protected]
  2. Xavier Leulliette, VGBC Director of Certification : [email protected]

Hotline: (84) 0974.508.350